magnify
Home Slijmbeursontsteking schouder behandeling Slijmbeursontsteking schouder fysiotherapie

Slijmbeursontsteking schouder fysiotherapie


Slijmbeursontsteking en fysiotherapie

De fysiotherapie behandeling is altijd gebaseerd op doelen die de fysiotherapeut, samen met de patiënt, stelt. De behandeldoelen passend bij het behandelen van een schouder met slijmbeursontsteking zullen in de eerste plaats gericht zijn op verminderen van de pijn, in tweede plaats het verbeteren van de mobiliteit (opheffen bewegingsbeperking). Daarna kan gekozen worden om de spierkracht van de schouder te verbeteren zodat deze beter belastbaar wordt.

 

Verminderen van de pijn

De fysiotherapeutische behandeling is dus in eerste plaats gericht op het behandelen van de pijn. De, veelal, heftige pijn is de klacht die het meest op de voorgrond staat bij slijmbeursontsteking. Door middel van passieve manuele mobilisatietechnieken van de schouder wordt geprobeerd meer ruimte tussen de kop en kom van het schoudergewricht te krijgen. Dit geeft de slijmbeurs meer ruimte, waardoor deze ontlast wordt. Dit geeft vermindering van pijn. Meestal is de vermindering van pijn het eerst merkbaar bij een vermindering van de pijn in rust. Daarna verminderd de pijn bij bewegen.

Verbeteren van de mobiliteit

In tweede plaats is de behandeling gericht op het verbeteren van de mobiliteit van het schoudergewricht. Gedurende de behandeling wordt, door de passieve manuele mobilisatietechnieken, de pijngrens getracht verder te verschuiven. Gevolg hiervan is dat er meer beweging in het schoudergewricht mogelijk is met minder pijn. In deze eerste fase kunnen wat mobiliserende oefeningen gedaan worden, deze geeft de therapeut u. Dit zijn oefeningen waarbij de schouder zo min mogelijk wordt belast, de spieren zijn zoveel mogelijk ontspannen.

 

Verbeteren van de spierkracht

Het is dus in eerste plaats het belangrijkst om pijn te verminderen en mobiliteit te verbeteren. In een verder stadium, als de pijn wat meer naar de achtergrond verschoven is, kan begonnen worden met oefentherapie. Door de pijn is de schouder (korte, soms lang) tijd ontzien. Daardoor neemt de kracht van de spieren snel af en wordt de schouder minder belastbaar. Een goede spierkracht is belangrijk, dit beschermt het gewricht. Ook is de spierkracht nodig om de activiteiten in en om huis uit te kunnen voeren. Doel van de oefentherapie is om de belastbaarheid van de schouder te verhogen. Hier moet echter uiterst voorzichtig een begin mee worden gemaakt. Als oefentherapie te vroeg wordt ingezet leidt dit tot toename van de pijnklachten, de slijmbeurs wordt dan opnieuw geïrriteerd.

Verminderen ADL-beperking

Door de schouder op bovenstaande manier te behandelen zal de patiënt merken dat hij steeds minder beperkt is in zijn ADL. Misschien was hij voor aanvang van de behandeling niet of nauwelijks in staat dit zelf uit te voeren. Of hij kon dit wel zelf uitvoeren maar met heel veel pijn. Tijdens de behandeling wordt ernaar toe gewerkt dat de patiënt zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren met zo min mogelijk pijnklachten.

ADL is een veelgebruikte afkorting binnen de fysiotherapie, dit houdt in: algemeen dagelijks leven. Hieronder verstaan we allerlei handelingen die overdag zoal uitgevoerd worden in het teken van persoonlijke verzorging. Voorbeelden zijn: tanden poetsen, haren kammen of wassen, douchen, kleding aantrekken, koken. Echter ook huishoudelijke taken kunnen hieronder worden gezet, zoals stofzuigen, ramen lappen. Een goede slaaphouding vinden is vaak ook lastig. Het op de schouder liggen geeft veel pijn; de schouder kop en -kom worden dan tegen elkaar gedrukt waardoor de slijmbeurs en omliggende spieren bekneld worden.

Massage bij slijmbeursontsteking?

massage bij schouderpijn

Massage kan prettig voelen en verlichting geven van klachten. Echter na korte tijd is dit effect weer verdwenen. Door massage bereik je de spierstructuren en – aanhechtingen rond het schoudergewricht. Deze kunnen ook pijnlijk zijn bij een slijmbeursontsteking doordat als reactie op de pijn de spieren rond het schoudergewricht vaak gespannen zijn. Echter bij behandeling van de slijmbeurs is het zinvol om ook die behandeltechniek uit te kiezen die wat met de slijmbeurs doet. Laat de behandeling dus niet alleen uit massage bestaan.

 

Copyright 2011-2021 Slijmbeursontstekingschouder.com